DOMKI MORSKA GĄSKA

Zapraszamy na prawdziwy wypoczynek nad morzem, w miejscowości Gąski

DOMKI MORSKA GĄSKA

Zapraszamy na prawdziwy wypoczynek nad morzem, w miejscowości Gąski

DOMKI MORSKA GĄSKA

Zapraszamy na prawdziwy wypoczynek nad morzem, w miejscowości Gąski

DOMKI MORSKA GĄSKA

Zapraszamy na prawdziwy wypoczynek nad morzem,
w miejscowości Gąski

Regulamin

Regulamin Ośrodka „Morska Gąska“

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka „Morska Gąska“.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków rezerwacji i postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji telefonicznej/ mailowej  należy w terminie 2 dni od dokonania w/w rezerwacji wpłacić na konto Ośrodka zadatek w wysokości 1000,00 zł/domek.
 5. Dzień zapłaty zadatku jest dniem zawarcia umowy najmu. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Doba pobytowa rozpoczyna się w godz. 16.00-21.00 w dniu przyjazdu, a kończy w godz. 7.00-10.00 ostatniego dnia pobytu.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22.00.
 9. Pozostałą należność za pobyt można uiścić przelewem na konto bankowe Ośrodka do 2 dni przed przyjazdem lub gotówką wraz z opłatą klimatyczną w wysokości 2,40 zł/osobę/dobę niezwłocznie po przybyciu w czasie meldowania.
 10. Każdy domek ma zapewnione 1 miejsce parkingowe na parkingu niestrzeżonym.
 11. Goście w czasie zakwaterowania są zobowiązani do sprawdzenia stanu domku i jego wyposażenia.
 12. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń, zniszczeń lub braków należy zgłaszać Obsłudze. Brak uwag ze strony Gości w ciągu 30 min. od otrzymania klucza oznacza, że nie mają oni zastrzeżeń  co do domku, jego stanu oraz wyposażenia ilościowego i jakościowego.
 13. Goście są odpowiedzialni finansowo za szkody powstałe w domkach w trakcie trwania ich pobytu oraz wyrażają zgodę aby naprawy zniszczeń, usunięcie usterek i uzupełnienie braków w wyposażeniu wykonane zostały na ich koszt. Dlatego w czasie wymeldowania po sprawdzeniu domku z otrzymanego depozytu pieniężnego zostaną pokryte ewentualne stwierdzone straty/ koszty sprzątania rażącego bałaganu ( 130 zł). Pozostała kwota zostanie zwrócona wpłacającemu.
 14. Cena najmu nie obejmuje ubezpieczenia.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej za urazy Gości oraz szkody, zniszczenie i kradzież  majątku ruchomego Gości.
 16. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Ośrodka jest dozwolone tylko pod opieką dorosłych.
 17. W domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów, smażenia ryb oraz słuchania głośnej muzyki pod groźbą kary w wysokości 350,00 zł/zdarzenie.
 18. W domkach obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Ośrodka a mogących spowodować pożar. Zabrania się wnoszenia na teren Ośrodka łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 19. W sytuacji, gdy Goście rażąco naruszą spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie stosują się do regulaminu Ośrodka i powszechnie znanych norm współżycia międzyludzkiego Ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego  wypowiedzenia Gościom pobytu/umowy, a pobrana opłata nie jest zwracana.
 20. Podczas wymeldowania Goście zobowiązani są do pozostawienia domków w stanie zastanym tzn. opróżniony kosz na śmieci, umyte naczynia, pusta lodówka itd.

RODO

Od 25.05.2018r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Morska Gąska“ w Gąskach.
 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Ośrodkiem mailowo.
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji oraz świadczenia usług wynajmu domków Pani/Pana dane będą przetwarzane.
 4. Administrator zapewnia, że dane osobowe Pani/Pana nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. W tym zakresie zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki.
 5. Administrator zachowuje prawo udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym- podmiotom trzecim: firmom realizujące płatności online, prowadzącym księgowość oraz dostarczającym usługi informatyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług wynajmu domków oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.
 7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji.

Call Now Button